top of page

אפיון ועיצוב אתר לחברת י.ש אחים יעקובי YSB

חת הקבוצות המובילות בתחומי היזמות העסקית הקבלנית בתחום התשתיות והפיתוח.

הקבוצה מתמחה בתכנון, אינטגרציה, הקמה, שירות ואחזקה של פרוקטים בתחומים רחבי היקף טכנולוגיים.

YSB-דף-הבית.jpg
YSB-דפים-פנימיים
bottom of page